Deze CRC-beslissing betreft de analyse van de markt voor televisieomroep op het tweetalige grondgebied van Brussel-Hoofdstad. De conclusie is dat de kabeloperatoren Numericable, Brutele en Telenet aanzienlijke marktmacht hebben. Bijgevolg worden hen een aantal verplichtingen opgelegd, in het bijzonder die om hun netwerk open te stellen voor concurrerende operatoren.

Gelijkwaardige beslissingen zijn tegelijk aangenomen door de CRC voor respectievelijk het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied en het Duitse taalgebied.

Tegen deze besluiten zijn ettelijke beroepen ingesteld. Het hof van beroep van Brussel heeft die allemaal verworpen. Coditel, AIESH en Telenet zijn in cassatie gegaan, maar hun cassatieberoep is verworpen.

 

Naar boven