Arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2017 waarbij de voorziening van Coditel en van AIESH wordt verworpen tegen het arrest van het hof van beroep van 13 mei 2015 waarbij de vorderingen tot nietigverklaring van vier beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) aangenomen op 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep worden verworpen

Naar boven