• De universele postdienst

  Pagina's
  De universele postdienst omvat zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaat uit: het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postzendingen tot 2 kg; het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten, aangeboden tegen enkelstuktarief tot 10 kg; de distributie van de postpakketten aangeboden tegen enkelstuktarief en ontvangen vanuit andere lidstaten tot 20 kg; de diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde.
 • FAQ

  Daarvoor stuur je een mail naar het adres examen@bipt.be met je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer alsook een kopie van beide zijden van je identiteitskaart en een foto in het formaat van een pasfoto (op witte achtergrond).

  Voor het jaar 2024 bedraagt de inschrijvingskost € 37,59 en zijn niet terugbetaalbaar. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of op vertoon van een medisch attest kunnen de inschrijvingskost éénmalig voor een andere datum worden gebruikt.

  Voor het SRC-examen voeg je ook nog een attest van SRC-opleiding toe van een erkend opleidingscentrum. Opgelet: dat attest is maar een jaar geldig. Na de uiterste datum zal het attest niet meer worden aanvaard.

  Onze dienst zal met je contact opnemen om examendatums voor te stellen. Na registratie van jouw aanvraag zal je een bevestigingsmail ontvangen waarin informatie wordt meegedeeld in verband met betaling en andere zaken.
  Inschrijven kan tot twee weken voor de datum van het examen en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

 • Nieuwe samenstelling van de Raad van het BIPT

  Nieuws -
  De nieuwe Raad van het BIPT heeft zijn functies opgenomen
 • De Raad

  Pagina's
  De Raad is samengesteld uit vier leden, te weten een voorzitter en drie gewone leden. Ze vervullen een mandaat van zes jaar.
 • Actiemiddelen

  Pagina's
  Om zijn opdrachten uit te voeren, beschikt het BIPT over verschillende actiemiddelen.
 • BIPT publiceert een update van de studie over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België

  Publicaties › Persbericht -
  De operatoren blijven inspanningen leveren om het verbruik en de CO2-uitstoot nog verder te verminderen.
 • Mededeling van 19 december 2023 over de studie betreffende de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT publiceert een update over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de evolutie van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de afvalverwerking van de voorbije 5 jaar.
 • Aanvraagformulier voor het bekomen van een machtiging voor een privaat lokaal netwerk in de 3800-4200MHz band

  Publicaties › Formulier -
  Aanvraagformulier voor het bekomen van een machtiging voor een privaat lokaal netwerk in de 3800-4200MHz band
 • Private lokale breedbandradionetwerken

  Pagina's
  Private lokale breedbandradionetwerken in de frequentieband 3800-4200 MHz kunnen worden aangevraagd via het bijgevoegde aanvraagformulier.
 • Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2024

  Publicaties › Raadpleging -
  Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2024
Naar boven