Sinds 1 januari 2011 is de Belgische postmarkt volledig opengesteld voor concurrentie. In november 2014 heeft het BIPT, dat een stand van zaken wilde opmaken na 3 jaar liberalisering van de post, aan een externe consultant, WIK-Consult GmbH, de opstelling van rapport toevertrouwd, dat tot doel heeft de marktsituatie te vergelijken voor en na de liberalisering, de impact van de openstelling voor concurrentie te evalueren en de eventuele resterende barrières te identificeren die op de Belgische postmarkt aanwezig zijn. Uitgaande van de economische analyse van de Belgische postmarkt over de periode van 2011 tot 2014, alsook van de analyse van het huidige regelgevingskader en via vergelijking van de Belgische resultaten met die van andere Europese landen, trekt WIK zo een reeks conclusies, waaruit ook aanbevelingen voortvloeien. De analyse van WIK, alsook de conclusies en aanbevelingen die eruit voortvloeien, staan in het bijgaande rapport getiteld "Review of the postal market three years after full market opening on 1 january 2011. Er moet worden opgemerkt dat de in deze studie geformuleerde adviezen en voorstellen enkel de auteurs ervan verbinden.

Naar boven