Telenet vraagt de nietigverklaring van de mededeling van het BIPT aan de kandidaat met de fictieve identiteit Laplace in verband met het enige perceel bedoeld in artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz.

Naar boven