Vordering tot nietigverklaring van Proximus van 6 juli 2022 volgend op het arrest van het Hof van Cassatie van 11 februari 2022 dat het arrest van het Marktenhof van 4 september 2019, waarin de vorderingen van Proximus betreffende het recht dat voor het jaar 2019 verschuldigd is voor het gebruik van het radiospectrum in de 2,1GHz-frequentieband verworpen worden, vernietigt

Naar boven