Het BIPT liet in 2012 een analyse uitvoeren van de universele dienst van de markt voor elektronische communicatie. Op basis van die analyse heeft het BIPT een voorstel geformuleerd op het vlak van de snelheid van de functionele internettoegang en een advies van de prijs- en kwaliteitsvereisten van de universele dienst. Het BIPT stelt voor de snelheid van de functionele internettoegang vast te leggen op ten minste 1 Mbit per seconde alle dagen van het jaar, op alle uren van de dag, behalve tijdens een maximumperiode van één uur per dag. Het voorstel is gebaseerd op de artikelen 70, § 1, 2°, c), van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en 16, tweede lid, van de bijlage bij de wet. Het advies wordt gebaseerd op artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Een openbare raadpleging werd georganiseerd van 4 december tot 20 december 2013.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven