Het BIPT liet in 2012 een analyse uitvoeren van de universele dienst van de markt voor elektronische communicatie.

Op basis van die analyse heeft het BIPT een voorstel geformuleerd op het vlak van de snelheid van de functionele internettoegang en een advies van de prijs- en kwaliteitsvereisten van de universele dienst.

Het BIPT stelt voor de snelheid van de functionele internettoegang vast te leggen op ten minste 1 Mbit per seconde alle dagen van het jaar, op alle uren van de dag, behalve tijdens een maximumperiode van één uur per dag.

Het voorstel is gebaseerd op de artikelen 70, § 1, 2°, c), van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en 16, tweede lid, van de bijlage bij de wet. Het advies wordt gebaseerd op artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Een openbare raadpleging werd georganiseerd van 4 december tot 20 december 2013.

Naar boven