In 2023 hebben Fluvius en Telenet hun kabelnetwerk ondergebracht in het door hen opgerichte infrastructuurbedrijf Wyre. 

De markt voor centrale toegang via het kabelnetwerk valt onder een sectorale ex-anteregulering, overeenkomstig het besluit van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep. Op deze markt werd Telenet aangeduid als een onderneming met een sterke machtspositie. Nu Wyre het kabelnetwerk heeft overgenomen, zijn de verplichtingen inzake toegang, transparantie, niet-discriminatie en prijscontrole waaraan Telenet was onderworpen, ook van toepassing op Wyre. 

De transparantieverplichting voorziet in het opstellen van een referentieaanbod. Het doel van deze voorafgaande raadpleging is om de stakeholders uit te nodigen om een reactie te geven op het voorstel voor een referentieaanbod van Wyre.

Na evaluatie van de ontvangen reacties in het kader van deze voorafgaande raadpleging, beschikt het BIPT over de mogelijkheid om een ontwerpbesluit met het oog op de analyse en de goedkeuring van dat aanbod op te stellen.

Het ontwerp van referentieaanbod van Wyre is hieronder beschikbaar. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 15 september 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met referentie “CONSULT-2023-C5“
  • Aanspreekpunt: Thomas Gille (thomas.gille@bipt.be) & Benoit Latré (benoit.latre@bipt.be
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
  • Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven