Artikel 126 van de wet van 13 juni 2015 betreffende de elektronische communicatie aangevuld door het koninklijk besluit van 19 september 2013 verplicht sommige operatoren om voornamelijk ten behoeve van de gerechtelijke autoriteiten identificatiegegevens te bewaren.

Een keer per jaar moeten deze operatoren overeenkomstig dat besluit aan het BIPT statistieken leveren over de toegang tot deze gegevens.

Deze statistieken worden vervolgens opgenomen in een officieel rapport dat wordt overgezonden aan de minister van Justitie en de minister die bevoegd is voor elektronische communicatie.

Omwille van de transparantie ten opzichte van het publiek zet het BIPT een geconsolideerde openbare versie van dat rapport online, waarin de statistieken opgenomen zijn van alle operatoren voor het jaar 2017.

Door een geconsolideerde en gevalideerde mededeling van de resultaten van de gehele sector te bevoorrechten, door zijn rol van derde-vertrouwenspersoon te tonen, die eraan is toebedeeld door de wet ter zake, wil het BIPT de transparantie bieden die nodig is om het vertrouwen van de eindgebruiker in de elektronische-communicatiediensten op een hoog peil te houden.

Zo vermijden we ook de werklast die op elke operator zou vallen om zijn eigen statistieken individueel te moeten meedelen en die misschien niet op dezelfde hypotheses zouden berusten van de ene operator tot de andere.

Het gaat dus om:

  • de cijfers in verband met de verzoeken van de administraties voor het jaar 2017;
  • het aantal overgezonden gegevens;
  • de cijfers in verband met de termijnen waarna deze gegevens zijn opgevraagd;
  • de verzoeken waaraan geen gevolg is gegeven

Naar boven