Wanneer men het over de kwaliteit van de mobiele-communicatienetwerken en -diensten heeft, denkt men aan de beschikbaarheid van het netwerk (het bereik), maar ook aan de kwaliteit van de telefoongesprekken en aan de kwaliteit van de datadiensten op het internet, zoals streaming of websurfen.

Sedert 2015 zet het BIPT kaarten van het mobiele bereik online, waarop te zien is waar de diensten beschikbaar zijn, in de open lucht. Sinds 2019 geven die kaarten verschillende niveaus van beschikbaarheid weer, naargelang men zich binnenshuis of buitenshuis bevindt.

Over een goed bereik beschikken is een eerste vereiste voor een goede dienstkwaliteit. Toch is dat niet altijd voldoende. De kwaliteit die door de gebruikers van de diensten wordt ervaren kan immers van verschillende factoren afhankelijk zijn. De manier waarop de operator zijn netwerk configureert zal op die manier een belangrijke rol spelen.

Door de kwaliteit van de ervaring op de verschillende netwerken transparanter te maken, wil het BIPT de consument in staat stellen om betere keuzes te maken. Tevens is het zaak om de operatoren te helpen om de aspecten in verband met de kwaliteit van de ervaring, die verbeteringen in hun netwerk en mogelijke investeringen vergen, te identificeren.

Naar boven