Deze openbare raadpleging betreft een voorontwerp van wet tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de sociale tarieven van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en haar bijlagen.

Dit voorontwerp van wet beoogt de sociale tarieven inzake elektronische communicatie te hervormen.

De voornaamste aangebrachte wijzigingen zijn de volgende: 

  • Automatisering van de vaste sociale tarieven; 
  • Invoering van een mobiel sociaal tarief; 
  • Aanpassing van de categorieën van begunstigden van het sociaal tarief: het vaste sociaal tarief wordt toegekend aan personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten en het mobiele sociaal tarief aan personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten en die een visuele of auditieve beperking hebben; 
  • Indexering van de kortingsbedragen. 

Hoe te reageren op deze raadpleging? 

  • Antwoordtermijn: 18 januari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie CONSULT-2021-D7 - Contactpersoon:Teodora Rusu, Adviseur (02/226 88 73) 
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is. 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven