In de exclusieve banden die het BIPT aan de operatoren heeft toegewezen kunnen zij verbindingen in dienst stellen zonder daarvoor een voorafgaande vergunning te hebben gekregen van het BIPT. Momenteel is het recht verschuldigd per verbinding. Om de operatoren aan te zetten tot een efficiënter spectrumgebruik, wordt voorgesteld om voor de exclusieve banden een systeem van rechten per MHz in te voeren. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 12 22 mei 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-A9”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven