Op verzoek van de minister van Telecommunicatie organiseert het BIPT een raadpleging over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bandbreedte voor adequate breedbandinternettoegang in het kader van de universele dienst.

Deze raadpleging beoogt de sector meer transparantie te bieden over het proces van de vaststelling van die minimumbandbreedte alsook alle nuttige opmerkingen te verzamelen om desgevallend dit ontwerp van koninklijk besluit aan te passen. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 11 april 2023;
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be;
  • Met de referentie “Consult-2023-A5”;
  • Aanspreekpunt: Sarah Bierlier, adviseur (+32 2 226 89 76);
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.;
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven