Op voorstel van de minister van Telecommunicatie werd in oktober 2021  het licht op groen gezet voor het lanceren van een nationaal plan voor vast en mobiel breedband (hierna: “breedbandplan”). Dit plan bevat een specifieke as omtrent het stimuleren van investeringen in de witte zones via financiële steun aan de operatoren.

Het breedbandplan dient gekaderd te worden in het behalen van de Europese Connectiviteitsdoelstellingen, in het bijzonder de doelstelling dat elk huishouden in de Unie tegen 2025 toegang moet hebben tot internetverbindingen met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbit/s, op te waarderen tot gigabitsnelheid.

Het breedbandplan heeft het voorwerp uitgemaakt van een eerste projectoproep die in december 2022 gelanceerd is. Rekening houdend met het belang van dat plan en aangezien de eerste projectoproep niet geleid heeft tot een brede invoering van steunmaatregelen voor investeringen in de witte zones, wordt er een nieuwe projectoproep gelanceerd.

Deze raadpleging is geen projectoproep. Met het oog op de voorbereiding van een nieuwe projectoproep heeft ze tot doel opmerkingen te verzamelen betreffende de volgende elementen:

  • de elementen die in hoofdstuk 2 en 3 van dit document worden gespecificeerd;
  • de bij dit document gevoegde lijsten met betrekking tot de primaire en secundaire sectoren. In het bijzonder wordt aan de operatoren gevraagd wat hun investeringsintenties zijn in de statistische sectoren die opgenomen zijn in deze lijsten.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 28 31 mei 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-B3”
  • Aanspreekpunt: Sven Homan, Ingenieur-Adviseur (0474 94 96 94)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven