Deze vragenlijst is bestemd voor de ondernemingen uit de elektronische-communicatiesector en dient om inlichtingen te verzamelen om de herziening van de tarifering van het Ethernet-transport in het kader van de wholesaleaanbiedingen van Proximus tot een goed einde te brengen.

Werkwijze ome reacties op dit document door te sturen:

  • Mail naar consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2021-D9)
  • Antwoordtermijn: tot 20 december 2021
  • Aanspreekpunt: Martin Dorme (+32 2 226 87 06)
  • Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken
  • Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is
  • Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben 

Naar boven