Het BIPT heeft de werkwijze en profielen gehanteerd in het kader van de nationale & internationale prijsvergelijkingen herzien.

Om rekening te houden met deze diversiteit aan gebruiken en voorkeuren, wordt hier gekozen om met gezinsprofielen te werken.

De werkwijze vertrekt vanuit de behoeften van de consument, die zullen geïllustreerd worden aan de hand van een tiental gezinnen met voldoende uiteenlopende profielen om zo een breed en gevarieerd beeld te schetsen van de markt volgens 3 graden van noodzaak (“must have”, “not wanted at all”, “not a must but might have”).

Door op deze manier te werken met gezinsprofielen, kan de “taal van de consument” gesproken worden. De logica erachter kijkt naar de minimale uitgaven die een goed geïnformeerde consument moet dragen om te voorzien in zijn telecombehoeften, waarbij de verschillende soorten van oplossingen die de Belgische of internationale particuliere markt biedt, worden voorgesteld afhankelijk van het soort van studie die wordt uitgevoerd (nationaal of internationaal).

Er worden drie stappen doorlopen bij de analyse van de oplossingen aangeboden voor de verschillende profielen:

 1. Overzicht van de soorten van mogelijke oplossingen om te beantwoorden aan het bestudeerde profiel;
 2. Overzicht van de goedkoopste aanbiedingen om te beantwoorden aan het profiel per operator;
 3. De goedkoopste aanbiedingen die beantwoorden aan het profiel per soort van oplossing. Voor elk van de 10 door het BIPT gedefinieerde profielen wordt ten slotte het goedkoopste aanbod voorgesteld, voor alle operatoren en alle soorten van oplossingen samen. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

 • Tot 30 september 2021
 • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
 • Met de referentie CONSULT-2021-D3
 • Aanspreekpunt: Valérie Prignon, adviseur (02 226 89 38)
 • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
 • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
 • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
   

Naar boven