Het BIPT heeft op 7 juli 2017 zijn ontwerpbesluit betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep gepubliceerd en legt het voor raadpleging voor, overeenkomstig de artikelen 139 en 140 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie volgens de onderstaande voorwaarden. Manier van antwoorden op de raadpleging

Antwoordtermijn: tot 29 september 2017

Antwoorden per e-mail: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Betreft: zal ten minste de referentie « CONSULT-2017-B8 » moeten bevatten

Aanspreekpunt: Vincent HANCHIR, Hoofdeconoom +32 2 226 87 78;vincent.hanchir@bipt.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken dat u terugvindt op dit adres: http://www.ibpt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging 

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven