In de context van haar laatste analyse van de breedband- en omroepmarkten heeft de CRC een toegangsremedie opgelegd voor toegang tot (delen van) kabelgoten van het FTTH GPON-netwerk van Proximus.

Dit betreft de (delen van) kabelgoten in het geval dat de eindgebruiker van eind tot eind is verbonden via dergelijke ducts.

Hierbij verzoeken wij u te reageren op het voorstel van Proximus van 26 september en 11 oktober 2019 betreffende de referentieaanbieding voor de toegang tot ducts 'Proximus Reference Offer for Duct Access in GPON Underground Deployments'.

Het BIPT wenst bijkomend de aandacht te vestigen op de volgende punten:

1. Het voorstel van referentieaanbod van Proximus voorziet geen tool voor een alternatieve operator om snel in te schatten waar ducts beschikbaar kunnen zijn (voor het nagaan van de daadwerkelijke beschikbaarheid wordt wel een procedure voorzien in het referentieaanbod). Een mogelijk alternatief is het combineren van de informatie die Proximus publiceert op zijn website, namelijk de geografische polygonen waar FTTH is uitgerold, met een tool als Google Maps om te oordelen of de uitrol er ondergronds of op façade is gebeurd. Acht u deze oplossing voldoende voor een dergelijke eerste inschatting, en indien niet, welke informatie is er bijkomend nodig?

2. Het voorstel van referentieaanbod van Proximus bevat geen toegang tot ducts in het feedernetwerk (zijnde tussen de LEX’en en de OFP’s). Proximus stelt dat de beschikbaarheid hiervan sterk varieert naargelang het type feederduct en de periode waarin deze werden aangelegd, en dat de processen voor toegang tot de ducts in het feedernetwerk verschillend zijn van een toegang tot GPON SRV-ducts in het distributienetwerk. Wat is uw mening omtrent de toegang tot de ducts in het feedernetwerk?

3. Het voorstel van referentieaanbod voorziet geen toegang tot de introductievezel. Volgens Proximus, zou een dergelijke toegang niet mogelijk zijn omdat er geen vrije in-/uitgangen beschikbaar zijn op de DTP om deze introductievezel beschikbaar te maken voor een begunstigde operator. Wat is uw mening hieromtrent?

Het BIPT wenst verder te benadrukken dat dit referentieaanbod een voorstel van Proximus is, ook wat de tarieven betreft.

De reacties op dit voorstel worden verwacht:

    via e-mail te versturen naar consultation.sg@bipt.be;
    tegen uiterlijk 21 februari 6 maart 2020;
    gelieve ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie “CONSULT-2020-A3 / 20-0041” bevat;
    gelieve eventuele vertrouwelijke informatie duidelijk te identificeren.

Laurence Hoflack (+32 2 226 87 81) zal met genoegen antwoorden op uw eventuele vragen voor het BIPT over deze consultatie.

 

Naar boven