Het doel van deze raadpleging bestaat erin het advies van de sector in te winnen wat betreft de praktische uitvoering van de bij wet voorgeschreven methode voor de verdeling tussen de aanbieders van de kosten met betrekking tot de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst.

Naar boven