Raadpleging van 7/05/2021 op verzoek van de minister bevoegd voor telecommunicatie over het voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie en de toegang daartoe voor de autoriteiten en het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19/09/2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 4 juni 2021, 18uur
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2021-B5 
  • Aanspreekpunten: Pierre-Yves Dethy, eerste adviseur en Ann Fromont, adviseur  
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven