Het BIPT organiseert een raadpleging over het kostenmodel voor het Ethernet-transport op het netwerk van Proximus. 

Deze raadpleging beoogt de sector meer transparantie te bieden met betrekking tot het proces voor kostenmodellering alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen om desgevallend dit kostenmodel aan te passen.

Dit document introduceert en beschrijft het raadplegingsproces. Het geeft eveneens een gedetailleerde beschrijving van de meest relevante aspecten in verband met de kostenmodelleringsoefening waarvoor het BIPT de feedback vraagt van de stakeholders. Het omvat een aantal specifieke vragen die de stakeholders worden verzocht te beantwoorden.

De raadpleging heeft betrekking op het geheel van de volgende documenten:

Reacties op dit voorstel worden verwacht: 

  • Tot 16 augustus 9 september 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met referentie “CONSULT-2022-D1
  • Aanspreekpunt: Martin Dorme  (+32 2 226 87 06)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • In uw opmerkingen moet u verwijzen naar de paragrafen en/of afdelingen waarop zij betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

 

Naar boven