Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 23 november 2011 betreffende het Belgische beleid inzake uitwisselingskantoren in het buitenland.

Antwoordtermijn: tot 21 december 2011

Naar boven