Artikel 127/1, § 5, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt: “De minister laat in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief publiceren die een lijst omvat met de Belgische autoriteiten die gemachtigd zijn om van een operator gegevens te ontvangen die worden bewaard krachtens de artikelen 122, 123, 126, 126/1, 126/3 en 127”.

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2024 en is ook gepubliceerd op de website van het BIPT.

De bijlage bij deze omzendbrief bevat de lijst van de Belgische autoriteiten die hebben verklaard dat zij wettelijk gemachtigd zijn om van een operator gegevens te verkrijgen die krachtens een van de bovengenoemde artikelen zijn bewaard.

Naar boven