Het BIPT publiceert een studie van Capgemini Invent over het geraamde aandeel van de media in de volumes van en inkomsten uit de data die in de volgende 20 jaar via de mobiele netwerken verzonden zullen worden.

Deze studie, die op verzoek van de minister van Telecommunicatie, de heer Philippe De Backer is uitgevoerd, heeft tot doel om de verdeling te objectiveren tussen het federale niveau en de gemeenschappen van de inkomsten in verband met de nieuwe frequentiebanden die voor 5G aangewezen zijn.

Het percentage media in het totale mobiele-datavolume wordt geraamd op 4,9% of 17,8%, afhankelijk van de definitie die voor de term “media” wordt gehanteerd.

Binnen de inkomsten die verband houden met de mobiele data wordt het percentage van de media geraamd op 7,9% of 28,2%.

Naar boven