In deze mededeling wordt de lijst gegeven van de postoperatoren die houder zijn van een individuele vergunning voor de verstrekking van een dienst voor brievenpost die onder de universele dienst valt, met inbegrip van het onderscheid tussen de houders van een vergunning die verleend is voor en na 1 januari 2011. Alleen deze laatste operatoren hebben de mogelijkheid om alle postdiensten te verstrekken die onder de universele dienst vallen.

Naar boven