Het BIPT wenst aan de hand van deze communicatie bij te dragen aan het debat omtrent het eventuele invoeren van verplichte betalingen vanwege bedrijven die content verzenden op het internet aan telecomoperatoren. In deze mededeling verzamelt het BIPT gegevens en studies op basis waarvan de noodzaak en de wenselijkheid van een verplichting tot betaling kan worden geëvalueerd. 

Er werd reeds een ontwerpmededeling gepubliceerd op 26 mei 2023, waar geïnteresseerde partijen op konden reageren tot 26 juni 2023 om het BIPT van bijkomende argumentatie of gegevens te voorzien. Het BIPT ontving 22 reacties, die geleid hebben tot het toevoegen van onder meer een sectie over de impact op het consumentenwelzijn en de identificatie van dataverkeer.

Op basis van dit onderzoek is het BIPT van mening dat de noodzaak tot verplichte betalingen vanwege internetplatformen aan netwerkoperatoren in België vandaag onvoldoende is aangetoond.

Naar boven