Het BIPT wenst aan de hand van deze ontwerpcommunicatie bij te dragen aan het debat omtrent het eventuele invoeren van verplichte betalingen vanwege bedrijven die content verzenden op het internet naar telecomoperatoren. Het betreft in dit stadium geen definitief standpunt van het BIPT.

In deze nota verzamelt het BIPT gegevens en studies op basis waarvan de noodzaak en de wenselijkheid van een verplichting tot betaling kan worden geëvalueerd. Dit onderzoek kan in de toekomst nog aangevuld worden naarmate er bijkomende studies of concretere betalingsmechanismen gelanceerd worden.

Op basis van dit eerste onderzoek is het BIPT van mening dat de noodzaak tot verplichte betalingen vanwege internetplatformen aan netwerkoperatoren in België vandaag onvoldoende is aangetoond. 

Tegelijkertijd benadrukt het BIPT dat een samenwerking tussen telecomoperatoren (Internet Service Providers of ISPs) en internetplatformen (Content and Application Providers of CAPs) bijdraagt aan een robuust internetbreedband ecosysteem:  CAPs en ISPs kennen een wederzijdse economische afhankelijkheid door het belang van zowel performante netwerken als de beschikbaarheid van interessante content. Zowel een ISP als een CAP heeft er daarom belang bij om content zo betrouwbaar mogelijk bij de eindklant af te leveren.

Het BIPT vraagt daarom aan geïnteresseerde partijen (CAPs, ISPs, verenigingen, burgers,…) om hun standpunten over dit onderwerp of gegevens die kunnen bijdragen aan het debat met het BIPT te delen als reactie op deze eerste analyse. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 26 juni 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “CONSULT-2023-B7”
  • Aanspreekpunt: Ruben Vaneechoutte, adviseur (+32 2 226 87 37)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven