Het BIPT is door de wetgever belast met de controle op de naleving van verschillende verplichtingen opgelegd aan bpost.

Binnen dit optiek is er eind 2021 een controle gebeurd op een selectie van Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Waar het BIPT in 2011, 2012, 2015 en 2018 zelf veldcontroles uitvoerde naar de informatievoorziening naar de klanten, de toegankelijkheid en de wachttijden aan de loketten, is er in 2021 voor geopteerd om de BIPT-veldcontroles te vervangen door een controle van de bpost-meetsystemen zelf.

Op deze manier wordt een dubbele meting vermeden.

Naar boven