Sinds 1 januari 2011 is de postmarkt volledig geliberaliseerd.

Om een eerste balans te maken van hoe de particuliere en professionele gebruikers de kwaliteit en de prestaties van de postoperatoren ervaren in een volledig voor concurrentie opengestelde omgeving, heeft het BIPT een dubbele telefonische enquête toevertrouwd aan de maatschappij Phonecom.

Het doel van de enquête bestaat erin om het gedrag van zowel de particuliere als de professionele gebruikers te bepalen in termen van verzenden en ontvangen van brievenpost, van aangetekende zendingen en pakjes alsook hun prioriteiten wat betreft dit soort van zendingen.

De resultaten van de enquête die van juli tot augustus 2013 werd gehouden, bevestigen de erosie van het volume post dat wordt verzonden of ontvangen, met een uitzondering voor de ondernemingen, die meer post ontvangen dan in het verleden. De volumes van pakjes en aangetekende zendingen blijven stabiel voor de particuliere gebruikers maar stijgen voor de ondernemingen.

De algemene tevredenheidsgraad over de diensten van bpost blijft stabiel met 75% van de bevraagde personen die tevreden zijn. Bovendien bevestigt 85% van de respondenten dat ze klant zijn gebleven bij bpost voor alle producten ondanks de liberalisering.

De enquête bevestigt eveneens de trend naar digitale post. De ondernemingen schatten dat 50% van het volume van papieren post kan vervangen worden door elektronische post in een min of meer nabije toekomst.

Naar boven