In het kader van het besluit van 20 november 2018, heeft het BIPT de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie onderzocht.

De voornaamste verplichting bestaat uit het opleggen van een lager FTR tarief (fixed termination rate) dan in de marktanalyse van 2012 en een toegangsverplichting op basis van IP-interconnectie voor alle SMP operatoren.

Bovendien dient Proximus een door het BIPT goedgekeurd referentieaanbod te publiceren voor het verrichten van vaste gespreksafgifte op zijn netwerk op basis van IP-interconnectie.

Naar boven