In dit verslag geeft het BIPT zijn bevindingen weer betreffende het onderzoek naar en de analyse van de aanbiedingen van Proximus waarin zero-rating wordt toegepast. 

Zero-rating is een praktijk waarbij een Internet Service Provider het dataverkeer van een specifieke toepassing of categorie van toepassingen niet meetelt voor een datalimiet.

Dit resulteert in gratis data voor deze specifieke toepassing of categorie van toepassingen. 

In de aanbiedingen van Proximus, gelanceerd op 17 oktober 2016, krijgen klanten zero-rating ten aanzien van één favoriete app, die ze moeten kiezen uit een lijst van 6 mogelijke toepassingen: Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter of Pokémon Go. 

De eerste bevinding van het BIPT is dat er bij Proximus geen discriminatie (in de zin van de Europese Verordening betreffende open-internettoegang) is tussen de gekozen favoriete app en het overige dataverkeer, wanneer het in het forfait inbegrepen surfvolume uitgeput is.

Vervolgens komt het BIPT, in een analyse die aanbevolen werd in de Richtsnoeren van BEREC (de Europese koepel van telecomregulatoren), tot de vaststelling dat er momenteel geen elementen zijn die erop wijzen dat de zero-rating van apps bij Proximus de rechten van internetgebruikers in het gedrang brengt om vrij informatie en inhoud te consulteren, deze te delen en om toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken en aan te bieden. 

Het BIPT blijft evenwel de cijfers betreffende de aanbiedingen van Proximus en het gebruik van apps monitoren en zal blijven toezien op de houding van operatoren op het vlak van open-internettoegang.

Naar boven