Dit besluit beoogt de vervanging van het besluit van de Raad van het BIPT van 7 december 2018 betreffende de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie, na de nietigverklaring van laatstgenoemd besluit door het hof van beroep van Brussel op 12 juni 2019.

Naar boven