Het BIPT is belast met het jaarlijks vaststellen van de geografische dekking van mobiele en vaste elektronische communicatienetwerken die breedbanddiensten kunnen leveren.

Deze dekkingskaarten zijn raadpleegbaar op de dataportaalwebsite van het BIPT.

Dit besluit beschrijft de regelgeving voor de gegevensverzameling met betrekking tot breedbandige mobiele netwerken en voldoet aan de vereisten van de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

Naar boven