Het BIPT onderzoekt jaarlijks de geografische dekking van de vaste en mobiele elektronische-communicatienetwerken die breedbanddiensten kunnen leveren.

Deze dekking wordt in kaart gebracht en de resulterende kaarten zijn te vinden op de website van het BIPT-dataportaal.

In dit besluit wordt de procedure beschreven voor het verzamelen van gegevens betreffende de mobiele netwerken.

De informatie voor deze gegevensverzameling wordt verkregen bij netwerkoperatoren.

Naar aanleiding van de omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie is het BIPT nu verantwoordelijk voor de vaststelling van de nadere bepalingen voor het verzamelen van deze gegevens.

Dit besluit beschrijft hoe deze gegevensverzameling zal plaatsvinden.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 18 september 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-C7”
  • Aanspreekpunt: Yannick Dewilde, Eerste Adviseur, (+32 2 226 87 47)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven