Het betreft de volgende radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandsapparatuur: 

  • B01-42 en 45 tot 48 voor de niet-specifieke apparatuur; 
  • B03-05 en 06 voor de breedbanddatatransmissie systemen; 
  • B06-24 voor de inductieve toepassingen; 
  • B07-07 voor de apparatuur voor identificatie via radiofrequenties (RFID); 
  • B15-01 voor de hoorhulpmiddelen (ALD); 
  • B17-07 en 08 voor radiodeterminatie, volgen en verkrijging van informatie; 
  • D03-01 en 02 voor de analoge en digitale PMR-446. 
     

Naar boven