Arrest van het Brusselse hof van beroep van 29 juni 2016 tot nietigverklaring van de beslissing van de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische-Communicatiesector (CRC) van 18 december 2014 houdende vernieuwing en correctie van de beslissing van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de breedbandmarkten

Naar boven