Arrest van 4 maart 2013 betreffende het beroep tegen het Besluit van de Raad van 17/01/07 betreffende definitie van de markten, analyse van de concurrentievoorwaarden, identificatie van de SMP-operatoren en de bepaling van de verplichtingen voor de markten van de cluster "huurlijnen" (markten 7-13-14)

Naar boven