Dit besluit definieert een nationale markt voor huurlijnen die steunen op de SDH- en WDM-technologie, ongeacht de bitsnelheid. De conclusie luidt dat Belgacom (nu: Proximus) over een aanmerkelijke macht op deze markt beschikt en bijgevolg legt dit besluit dat bedrijf een reeks correctiemaatregelen op.

Op 15 oktober 2009 na een beroep ingesteld door Belgacom, heeft het hof van beroep van Brussel dit besluit vernietigd. De voorziening in cassatie ingediend door het BIPT tegen deze nietigverklaring is door het hof verworpen op 4 maart 2013.

Op 14 oktober 2010 heeft het BIPT een vernieuwingsbesluit aangenomen tot rechtzetting van het vernietigde besluit, waarvan een bijgewerkte (“gecoördineerde”) versie openbaar is gemaakt.

Naar boven