Arrest van 30 mei 2013 betreffende het beroep tegen het besluit van de Raad van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor markt 7

Naar boven