Dit besluit identificeert Belgacom Mobile, Mobistar en BASE als operatoren met aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkten voor mobiel-gespreksafgifte en legt hun een reeks verplichtingen op.

Tegen het besluit zijn ettelijke beroepen ingesteld en op 24 september 2014 sprak het hof van beroep van Brussel de nietigverklaring ervan uit wegens de niet-raadpleging van de mediaregulatoren. In zijn arrest specificeert het hof evenwel dat de gevolgen van dat besluit tijdelijk worden gehandhaafd tot 30 juni 2015.

Na dit arrest nam het BIPT op 6 mei 2015 een vernieuwingsbesluit aan tot rechtzetting van het vernietigde besluit.

Naar boven