In dit advies aan de Kamer van volksvertegenwoordigers stelt het BIPT dat omwille van het bestaande KB van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen en het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2012 betreffende de lijst van bovengrenzen die de operatoren aan hun klanten moeten aanbieden zoals bepaald in artikel 112, WEC, de toevoegde waarde is van het genoemde wetsvoorstel niet duidelijk is.

De verschillen tussen het wetsvoorstel en de bestaande wetgeving zijn niet per se voordelig voor gebruikers en zullen voor operatoren onnodige aanpassingskosten met zich meebrengen.

Naar boven