Op 7 februari 2020 heeft de voorzitter van de commissie Mobiliteit het BIPT gevraagd een advies te formuleren op ‘het voorstel van resolutie betreffende de sociale rol van de postbode’.

In dit advies, verleend door het BIPT op basis van artikel 14, §1, 1° van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, worden hieromtrent de bevindingen uit voorgaande BIPT-consumentenstudies opgenomen.

Naar boven