Voor het gemak van de belangstellenden stelt het BIPT aan de toekomstige aanbieders van audiovisuele mediadiensten een aangifteformulier ter beschikking.

Het gebruik ervan is echter niet verplicht.

De aangifte zelf, alsook de bewijsstukken moeten worden verstuurd via een ter post aangetekende brief.

De taalwetgeving staat het niet toe om voor het indienen van de aangifte een andere taal te gebruiken dan het Nederlands of het Frans.

Voor vragen in verband met een declaratie of de wet op audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, kan u steeds contact opnemen met het BIPT op het onderstaande e-mailadres: media@bipt.be.

Naar boven