decorativeNet als in de vorige strategische plannen, bevestigt dit ontwerp van strategisch plan de wil van het BIPT om ervoor te zorgen dat de markten waarvoor het verantwoordelijk is, zich ontwikkelen op een manier die zowel concurrerend is als bevorderlijk voor doeltreffende investeringen.

Het plan wijst ook op het belang van duurzaamheid en van een bijdrage tot de vermindering van de ecologische voetafdruk.

Het versterkt ook de aandacht die het Instituut besteedt aan zowel de gebruikers als aan de veiligheid en de weerbaarheid van de digitale infrastructuren, evenals de noodzaak om de uitgevoerde controles te intensiveren.

Meermaals wijst het op het toenemende belang van samenwerking met andere autoriteiten die een rol spelen in het toezicht op digitale technologieën.

De visie waarvoor we hebben gekozen, beknopt maar doortastend, weerspiegelt wat we nastreven en geeft duidelijk de ambitie weer die ons drijft : “Een betrouwbare, duurzame en competitieve digitale omgeving voor iedereen”.

 

Naar boven