Het BIPT presenteert zijn ontwerp van strategisch plan voor de periode 2024-2026.

Wegens de vakantieperiode zal de raadpleging over dit ontwerp bij wijze van uitzondering vier weken duren.

  • Antwoordtermijn: tot 23 april 2024
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie : CONSULT-2024-A8
  • Aanspreekpunt: Nicolas Glowacki (nicolas.glowacki@ibpt.be), adviseur
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven