De raadpleging gericht op de grensoverschrijdende pakketbezorging eindigt op 30 september 2020.

Het doel van de raadpleging is om het advies te krijgen van de respondenten over de toepassing van Verordening EU 2018/644 over de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. De verordening beoogt het regelgevend toezicht en de transparantie in de sector van de pakketbezorging te verbeteren, met name door de transparantie van de openbare tarieven voor bepaalde diensten van pakketbezorging te vergroten en door te voorzien in de beoordeling van bepaalde tarieven voor de grensoverschrijdende pakketbezorging. 

De opmerkingen van de stakeholders zullen dienen voor een verslag over de toepassingen van de verordening, gepubliceerd door de Europese Commissie. Het verslag evalueert ook de bijdrage van de verordening tot de verbetering van de grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten en de impact ervan op de elektronische handel.

De raadpleging is gericht tot de aanbieders van pakketbezorgingsdiensten, de consumenten en retailers, hun verenigingen en de sociale partners. 

De raadpleging vindt u hier.

Naar boven