Persbericht/Verklaring van openbaar standpunt  - 8 maart 2022

Niet-officiële vertaling

De Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten (ERGP), die de onafhankelijke postale regelgevende instanties van de Europese Unie vertegenwoordigt, is uiterst bezorgd over de humanitaire situatie in Oekraïne als gevolg van de invasie van de troepen van de Russische Federatie. 

De ERGP verwelkomt de vrijwillige initiatieven van de Europese postsector om de levering van medicijnen en humanitaire hulp aan de Oekraïense bevolking in Oekraïne of in de voor vluchtelingen aangewezen gebieden in de aangrenzende grondgebieden mogelijk te maken en te faciliteren. De ERGP ondersteunt initiatieven om alternatieve postale oplossingen te vinden en te ontwikkelen om het Oekraïense volk te helpen en dringt bij alle postoperatoren in Europa erop aan om verdere actie te ondernemen. 

Het is cruciaal dat in deze tijd van nood de levering van postzendingen met humanitaire hulp aan Oekraïense burgers gefaciliteerd wordt. De ERGP roept de postoperatoren op om de tarieven die ze aanrekenen voor het verzenden van pakketten, waaronder individuele postzendingen, die medicijnen en humanitaire hulp aan Oekraïne bevatten, te verlagen of af te schaffen. 
NCEC, de Oekraïense postale regulator, heeft de ERGP in deze context laten weten dat Ukrposhta niets zou aanrekenen voor de levering op Oekraïens grondgebied van postzendingen die hulp bevatten en die kosteloos door andere nationale postoperatoren aangeleverd worden. 

Alle nationale regelgevende instanties die lid zijn van de ERGP verbinden zich ertoe om deze oproep over te brengen naar alle postoperatoren die actief zijn op hun respectieve grondgebied en deze te helpen in hun inspanningen om de pakketbezorging en postale communicatie met de Oekraïense burgers te gemakkelijker te maken. 

Over de ERGP 

De ERGP (European Regulators Group for Postal Services) bestaat uit de 27 nationale regelgevende instanties (NRI's) voor postdiensten van de EU, alsook nationale regelgevende instanties van landen van de Europese Economische Ruimte en landen die kandidaat zijn om lid te worden van de EU. De ERGP adviseert en assisteert de Commissie met betrekking tot de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten en de coherente toepassing in alle lidstaten van het regelgevingskader voor postdiensten.

Naar boven