Over-the-topdiensten (OTT) zijn van grote waarde voor consumenten en ondernemingen en hebben een belangrijke impact binnen de elektronische-communicatiemarkt. Door het gebrek aan een wettelijke bevoegdheid van de instanties krachtens het vorige regelgevingskader is die impact echter nooit gekwantificeerd.  

Om de maatstaven en indicatoren te identificeren die de nationale regelgevende instanties mogen verzamelen om een beter inzicht te krijgen in de elektronische-communicatiemarkten, is Berec van plan om een workshop te organiseren over een geharmoniseerde verzameling van OTT-gegevens op het einde van 2020 en daarna een rapport op te stellen in 2021.  

De initiële stap voor het verdere werk is de informatiegaring over verschillende OTT-parameters. Berec heeft twee vragenlijsten opgesteld voor aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten via het openbare internet en voor aanbieders van videostreamingdiensten. Met deze informatiegaring wil Berec van de aanbieders vernemen welke informatie intern wordt verzameld en welke definities en methodes worden gebruikt voor die beoordeling. De vermelde aanbieders worden uitgenodigd om toegang tot de vragenlijsten aan te vragen.

Berec zal de antwoorden op de vragenlijsten van de aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten graag verwelkomen tegen 22 mei 2020 en van de aanbieders van videostreamingdiensten tegen 26 mei 2020.

Berec zal de antwoorden vertrouwelijk behandelen.

Naar boven