Antwoordtermijn: tot 30 oktober 2013. Aanspreekpunt: Rudi SMET, Eerste Ingenieur-Adviseur (02 226 87 56). Antwoordadres per e-mail: consult02@ibpt.be (antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden). Onderwerp: Consult-2013-C2. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven