Om de vrije keuze van eindapparatuur te bevorderen, geeft het BIPT met dit ontwerpbesluit duidelijkheid over hoe zij de regelgeving met betrekking tot eindapparatuur interpreteert.

In overeenstemming met de BEREC richtsnoeren, legt het BIPT in dit ontwerpbesluit de locatie van de NTP vast en analyseert het de concrete gevolgen hiervan.

Het gaat daarbij ook in op de publicatie van de nodige technische specificaties, zodat de vrije modemkeuze zo goed als mogelijk geïmplementeerd wordt.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 17 november 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2022-E4”
  • Aanspreekpunt: Thomas Gille, ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 55)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven